Υπάρχουν προιόντα τα οποία χρειάζονται θερμική μόνωση προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η μόνωση αυτή εφαρμόζεται μετά την εγκατάστασή τους, ενώ είναι δυνατό να εφαρμοστει η επικάλυψη BRONYA σε κάποιο στάδιο παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό το προιόν βγαίνει με την τελική του μορφή και με βελτιωμένες μονωτικές ιδιότητες ψύξης/θέρμανσης.