Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

ΠΑΧΟΣ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

BRONYA ΡΕΥΣΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατεβάστε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές - Bronya ρευστή κεραμική θερμομόνωση 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (MSDS)

Κατεβάστε το δελτίο με τις οδηγίες ασφαλείας

MATERIAL SAFETY DATA SHEET HYDROPHOBIZATOR (MSDS)

Κατεβάστε το δελτίο με τις οδηγίες ασφαλείας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ “AIRLESS” (ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ)

Γενικές συστάσεις Τα περισσότερα υλικά έχουν συγκεκριμένους τρόπους εφαρμογής. Ετσι και για τα υλικά μας, κανείς χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή απόδοση των υλικών. Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών θα οδηγήσει σε μια αποτυχημένη εφαρμογή. Για μικρές επιφάνειες και εκεί που η ομοιομορφία της επίστρωσης δεν έχει σημασία και δεν [...]

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα θερμότερο σε ένα ψυχρότερο σώμα, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας τους. Η ενέργεια αυτή προέρχεται από την μεταβολή της κινητικής ενέργειας των ατόμων της ύλης. Θερμοκρασία είναι το φυσικό μέγεθος που μετρά την κινητική ενέργεια της ύλης. Στις μέρες μας οι ανάγκες περιορισμού της θερμότητας συνεχώς αυξάνονται. Αυτό [...]

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για τις ανάγκες κλιματισμού ενός χώρου τοποθετούνται κανάλια δηλαδή αεραγωγοί με παραλληλόγραμμη, στρογγυλή ή τετράγωνη μορφή ανάλογα με τις ανάγκες, μορφολογία και απαιτήσεις του χώρου (Εικόνα 1). Σκοπός των καναλιών είναι να διαχέεται ομοιόμορφα μέσα στον χώρο η θερμότητα ή η ψύξη από την κεντρική μονάδα. Σε περίπτωση καθόλου ή ελλιπούς θερμομόνωσης των καναλιών το [...]

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

Η θερμομόνωση στα κτίρια, ουσιαστικά παρέχει ένα «προστατευτικό περίβλημα» το οποίο μειώνει τη μετάδοση θερμότητας από και προς το εσωτερικό τους. Το χειμώνα μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα χάνεται από το εσωτερικό τους και το καλοκαίρι μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα εισέρχεται σε αυτό. Μια καλή θερμομόνωση πρέπει να [...]