Η δημιουργία θερμομονωτικού «φακέλου» που περικλείει κτίρια και κατασκευές (με την μόνωση τοίχων και σκεπών) έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. Όλοι μας πρέπει να προσπαθούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον στον χώρο εργασίας ή στο σπίτι μας. Ανάλογα με τον βαθμό εφαρμογής των τύπων μόνωσης «BRONYA» σε παλιά ή καινούργια κτίρια, η πρακτική έχει δείξει οτι επιτυγχάνεται μία σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας του 30% με 40% κατά την ψύξη/θέρμανση, ενώ παράλληλα εξουδετερώνονται προβλήματα μούχλας και φαινόμενα υγροποίησης.