Η κεραμική επικάλυψη BRONYA δημιουργεί θερμικό φράγμα με προδιαγραφές πυροπροστασίας και αμέτρητες εφαρμογές στα πλοία. Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του συνολικού βάρους, παρέχεται ηχομόνωση, αποφεύγονται ανεπιθύμητες υγροποιήσεις, εξοικονομείται χώρος λόγω της υπέρλεπτης επίστρωσης που είναι αρκετή για εντυπωσιακά αποτελέσματα και εξοικονομείται χρόνος εργασίας που επηρεάζει θετικά τον συνολικό χρόνο κατασκευής ή επισκευής ενός πλοίου. Το σημαντικότερο εδώ είναι ότι οι περισσότερες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και εν πλώ αφού η επικάλυψη γίνεται και σε επιφάνειες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η εφαρμογή της υπέρλεπτης θερμομόνωσης BRONYA είναι τόσο απλή που μπορεί να γίνει και από τα in-house πληρώματα-συνεργεία αντί της χρησιμοποίησης υπεργολάβων αρκεί να τηρούνται οι αντίστοιχες οδηγίες τοποθέτησης.

Οι περιοχές εφαρμογής είναι: α) Μηχανοστάσιο (engine rooms), β) Σωληνώσεις (pipe lines), γ) Δεξαμενές – διαφράγματα (tanks – bulkheads), δ) Τοιχώματα γενικότερα (accommodations walls).

Α) Μηχανοστάσιο (engine rooms)

Επιτυγχάνουμε άριστη θερμική απόδοση με ελάχιστο βάρος και σημαντικά λιγότερο όγκο. Η προστασία από τη θερμότητα κάτω από το κατάστρωμα είναι πολύ σημαντική. Το προσωπικό κινείται με ευκολία και προστατεύεται από τον κίνδυνο εγκαύματος σε περιπτώσεις επαφής με τις εγκαταστάσεις του μηχανοστασίου μιας και εκεί αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λόγω της πυροπροστασίας που εξασφαλίζεται από τα προϊόντα BRONYA ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πυρκαγιάς και η μετάδοση της. Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν από τα μηχανοστάσια των πλοίων. Σημαντική δε είναι και η θερμομόνωση των εξατμίσεων που μπορεί να γίνει ακόμα και με τους κινητήρες του πλοίου εν λειτουργία. Γωνίες και δυσμορφίες των εγκαταστάσεων δεν αποτελούν πια πρόβλημα και μονώνονται γρήγορα και απλά.

Β) Σωληνώσεις (pipe lines)

Η μόνωση των σωληνώσεων είναι απαραίτητη διότι λειτουργούν σε θερμοκρασίες διαφορετικές από αυτές του περιβάλλοντος με συνέπεια την δημιουργία υδρατμών στην επιφάνεια τους. Η υγροποίηση αυτή ευθύνεται για την καταστροφή των μέχρι τώρα γνωστών θερμομονώσεων (πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα κ.α) η οποία συμβάλλει στην διάβρωση των σωλήνων και τέλος στην απώλεια θερμότητας. Η μόνωση των σωληνώσεων με τα υψηλών προδιαγραφών προϊόντα BRONYA μειώνει τη θερμική ροή, αυξάνοντας την θερμική αντίσταση. Μια άλλη σημαντική ιδιότητα είναι ότι αποτρέπεται το σοβαρό φαινόμενο της παγοκρυστάλωσης (αφορά τις περιπτώσεις ταξιδίων σε πολύ ψυχρές συνθήκες).

Γ) Δεξαμενές – διαφράγματα (tanks – bulkheads)

Μονώνοντας τις δεξαμενές επιτυγχάνουμε σταθερές θερμοκρασίες στα επιθυμητά όρια. Όσο αφορά τις δεξαμενές πετρελαίου, καυσίμων ή υγρού αερίου, παρέχεται ασφάλεια και οικονομία. Αποφεύγεται η εξάτμιση του προϊόντος εντός της δεξαμενής λόγω της αυξημένης εξωτερικής θερμοκρασίας και εξοικονομείται προϊόν το όποιο χάνεται κατά την εξαέρωση. Με τη χρήση της κεραμικής θερμικής θωράκισης BRONYA, η δεξαμενή προστατεύεται από τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες κατά την διάρκεια των υπερατλαντικών ταξιδιών που συνεχώς μεταβάλλονται. Στην περίπτωση δεξαμενών ξηρού φορτίου, επιτυγχάνουμε σταθερή θερμοκρασία εντός της δεξαμενής με αποφυγή εμφάνισης υγρασίας, κάτι που θα έβλαπτε το ίδιο το φορτίο. Τα διαχωριστικά διαφράγματα και τα διαφράγματα στήριξης (νευρώνες) μονώνονται κι αυτά πολύ εύκολα με τα προϊόντα BRONYA εξασφαλίζοντας τόσο την θερμομονωτική θωράκιση όσο και την αντισκωριακή προστασία σε κάθε πιθαμή του σκελετού.

δ) Τοιχώματα και κατάστρωμα γενικότερα (accommodations walls & deck)

Τα μέρη του πλοίου που αποτελούν ουσιαστικά τον σκελετό του, χρειάζονται θερμομονωτική θωράκιση η οποία θα εξασφαλίσει προστασία από την ζέστη και το κρύο, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Αξίζει να αναφέρουμε ότι με την χρήση της υπέρλεπτης θερμομόνωση της BRONYA τόσο στο σκελετό του πλοίου όσο και στο σύστημα κλιματισμού του επιτυγχάνουμε οικονομία καυσίμου η οποία είναι αξιοσημείωτη σε ετήσια βάση. Εξοικονομείται χώρος, δημιουργούνται φαρδύτεροι διάδρομοι, μεγαλύτερες καμπίνες και οι προϋποθέσεις για ένα υγιές και ευχάριστο κλίμα. Με την χρήση του BRONYA ANTIRUST παρέχεται και αντισκωριακή προστασία που είναι απαραίτητη στις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Η γκάμα προϊόντων BRONYA και λύσεων από την INNOVATIVE INSULATIONS LTD αποτελεί ένα άριστο και ολοκληρωμένο πακέτο για την θερμομονωτική θωράκιση του εσωτερικού του πλοίου σε κάθε είδους συνθήκες.