Κρατικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης θερμομόνωσης Bronya (02/09/2013)

Κρατικό πιστοποιητικό καταχώρησης θερμομόνωσης  Bronya  (19/09/2013)

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (G1-χαμηλής αναφλεξιμότητας) για απλή σειρά παραγωγής προϊόντων (13/07/2015)

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (NF-άκαυστα) για σειρά παραγωγής άφλεκτων προϊόντων (24/07/2015)

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τύπο FIRE (04/06/2014)

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (NF-ακαυστα) για σειρά παραγωγής άφλεκτων προϊόντων Classic NF, FAÇADE NF (02/09/2014)

Κρατικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης για σεισμική θωράκιση για τον τύπο FIRE (08/09/2014)

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα επιτροπής υγιεινής και επιδημιολογίας για όλους τους τύπους (22/06/2015)

Τεχνική πιστοποίηση για χρήση στην κατασκευή για Bronya RB (25/05/2015)

Πιστοποίηση ISO 9001-2011 για τις θερμομονώσεις και τα αστάρια Bronya (13/09/2013)

CE CLASSIC (003-2017/10)

(03/03/2014)

(23/06/2014)

Πιστοποίηση-έγκριση από GAZPROM (11/03/2014)

Πατέντα για την επίστρωση της θερμομόνωσης Bronya (26/04/2013)

Πιστοποιητικό συμμορφωσης  TekSert (07/04/2014)

Πατέντα-Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για πολυμερής πολυστρωματικές μονώσεις κτηρίων-τοίχων (29/01/2014)

Πατέντα-Διπλωμα ευρεσιτεχνίας για θερμική μόνωση κτηρίων (προσοψη, οροφη) με κοίλα μικροσφαιρίδια για την πρόληψη σχηματισμού πάγου (11/01/2016)

Πιστοποίηση υλικών, το λεπτότερο θερμομονωτικό υλικό (16/09/2013)

Πιστοποιητικό αναφοράς στο Ομοσπονδιακό Βιβλίο της Ρωσσίας στο κεφάλαιο “Καύσιμα και Ενέργεια”(20/04/2012)

Πιστοποιητικό κρατικής καταχώρησης προιόντων για κάλυψη-μόνωση δαπέδων (21/09/2013)

Ευρωπαϊκή πιστοποίηση-συμπεράσματα από εθνικό ινστιτούτο υγειινής και επιδημιολογίας για όλους τους τύπους Bronya, συμπεριλαμβανομένων και των προιόντων NF(άφλεκτα) (08/02/2016)

Πιστοποίηση σχετικά με τις θερμικές ιδιότητες της θερμομόνωσης Bronya (16/11/2015)

Πιστοποιητικό-εγκριση εισαγωγής στην Σαουδική Αραβία. (04/09/2015)

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τύπο Bronya- Υδροαπωθητικό (12/09/2014)

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας θερμομόνωσης G1 (02/09/2013)

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για «ειδικές επιστρώσεις» (02/08/2013)

Πιστοποιητικό Κρατικής καταχώρησης «υλικό υδροαπωθητικό» (13/09/2013)

CE FACADE NF (No: 002-2016/04)

CE FACADE NF (No: 002-2017/10)

CE FACADE (Νο: 001-2017/10)

CE Fire Protection (No: 006-2017/10)

CLASSIC NF (Νο: 004-2017/10)

Iso_9001 (17/08/2016-17/08/2019)

RUSSIAN MARITME REGISTRY P1

Russian Maritme Registry